ПІДБІР КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

        1 травня 2016 року набув чинності новий Закон "Про державну службу", який дає старт реформі системи державного управління.
        Закон визначає засади забезпечення професійної, політично неупередженої, орієнтованої на громадян державної служби, а також рівного доступу громадян до неї.
        Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
       
        За Законом, вступ на усі посади державної служби відтепер відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади, виключаються будь-які корупційні механізми при вступі та проходження державної служби.
        Також встановлюється прозора модель оплати праці, розроблена з урахуванням європейського досвіду.
        Крім того, запроваджується компетентнісна модель управління людськими ресурсами, оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрна мотивація, підвищуються кваліфікаційні вимоги.
        Важливий момент: Законом зменшено кількість категорій державних службовців з шести до трьох «А», «Б» та «В».
        Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.
        Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
       
        Встановлюється дев’ять рангів державних службовців
       
        Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
        Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
       
        1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби;
       
        2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.
       
        Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.
        Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця - вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини віком до 14 років, а також державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих або сімейних обставин.
       
        Ясна річ, що лише вступивши в силу, Закон України «Про державну службу» не покращить життя вже сьогодні. Він не зможе зробити державу чесною, країну багатою а громадян – повністю задоволеними. Він лише дає законодавче підґрунтя, аби деполітизовати державну службу, зрівняння шансів всіх кандидатів на посаду державного службовця, справедливо оцінювати роботу чиновників та врешті - повернути державній службі втрачений престиж.
        Як цей закон запрацює, і наскільки ефективно ми просунемося до нашого європейського майбутнього, залежить тільки від нас.